Slovník kvality a zkratek v katalozích

AD                                                         letopočet po Kristu

AH                                                           letopočet hedžry

bez st.                                                     bez stuhy

b.l.                                                            bez letopočtu

b.z.                                                           bez značky

dírka                                                        dírka

dr.                                                            drobný, - á

exc.                                                          excentrický

hlaz.                                                         hlazená plocha

hr.                                                            hrana

just.                                                         justýrovaný

kor.                                                          koroze

malý, malá                                             malý, malá

minc.                                                       mincovna

m.o.                                                         měl ouško

mincm.                                                    mincmistr

napr.                                                         naprasklý

nastř.                                                        nastřižený

 nedoraž.                                                 nedoražený

nep.                                                         nepatrně

nesign.                                                    nesignovaný

o.                                                             ouško

okr., okraj                                               okraj

okráj.                                                       okrájený

opr.                                                          opravený

opr. dírka                                                opravená dírka

oxyd.                                                       oxydovaný

pat., patina                                            patina

pomačk.                                                 pomačkaný

pór.                                                         pórovitý

postř.                                                       postříbřený

pozl.                                                        pozlacený

pr., prask.                                               prasklý

proh.                                                        prohnutý

př. Kr.                                                       před Kristem

pův.                                                         původní

pův. postř.                                              původní postříbření

raz.                                                          razidlo

Rev.                                                         revers

rys., rysky                                               ryska, rysky

sign.                                                        signatura

sil., silně                                                  silně

skvr.                                                         skvrna

sl., slabě                                                  slabě

st., stuha                                                 stuha

stř.                                                           střížek

škr.                                                          škrábnutý

tém.                                                         téměř

tm., tmavá                                              tmavá

úh., úder                                                 úhoz, úder

v poli                                                       v poli

vada mat.                                               vada materiálu

vada raz.                                                vada razidla

var.                                                          varianta

vlas.                                                        vlasový

vylom.                                                     vylomený

zc., zcela                                                 zcela

zn. mincm.                                              značka mincmistra

zn. minc.                                                 značka mincovny

zpr., zprava                                            zprava

zl., zleva                                                 zleva

Značení kovů

AE, Br                                                      obecný kov, bronz

AR, Ag                                                     stříbro

AV, Au                                                     zlato

Cu                                                            měď

El                                                             elektron

Fe                                                            železo

Ni                                                            nikl

Sn                                                           cín

Zn                                                           zinek

Zachovalost mincí a medailí

Proof                                              ražba z leštěných razidel

0                                                      s ražební leskem, bez nebo s mírnými stopami oběhu (vlas rysky...)

1                                                       krásná, stopy oběhu téměř neznatelné

2                                                      viditelné stopy oběhu, jinak velmi dobrá zachovalost

3                                                      otřelá, dobře určitelná, zřetelné detaily

4                                                      hodně otřelá, místy nečitelná

znaménko ( - )                                mezistupeň zachovalosti

R                                                      vzácný

RR                                                   velmi vzácný

RRR                                                mimořádně vzácný


Zachovalost papírových platidel

N

Nový - Bezvadně zachovalý exemplář, dosud neobíhající, bez jakýchkoliv přehybů, ohnutých růžků, bez skvrn, nepošpiněný, bezvadný.

0

Téměř nový - Bezvadný exemplář, dosud neobíhající, nepatrně ohnuté růžky, nepatrně zakulacené růžky, bez přehybu

1

Vynikající - Velmi krásný exemplář, čistý, neznatelně přeložený.

2

Krásný - Výrazně přeložený v jednom směru, slabě přeložený v druhém směru, ohnuté rohy, menší nečistoty, neprodřený, či jinak poškozený exemplář (natržený, nastřižený).

3

Dobrý - Průměrně zachovalý exemplář, přehyby v obou směrech, jinak bez poškození, nepatrně natržený, průměrně pošpiněný, v místech přehybů slabě odřený, nikoliv prodřený, nebo jinak poškozený.

4

Méně zachovalý - Silněji překládaný exemplář, vydřená místa v přehybu, silněji pošpiněný, natržený, zlomené či částečně chybějící rohy, poškozený.

5

Velmi špatný - Silně překládaný exemplář, silně znečištěný, silně poškozený, natržený či dokonce roztržený, odřený, chybějící části a rohy.