F A Q


Jestliže zde nenajdete odpověď na Váš dotaz, prosím kontaktujte nás


Kdo jsme ?

Jsme firma zabývající se pořádáním aukcí zaměřených na numismatiku, notafílii a faleristiku, současně i vykupujeme tyto předměty jednotlivě nebo i celé sbírky


Jakým způsobem obchodujeme ?

Pořádáme dobrovolné, společné dražby věcí movitých. Dražby se konají v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb. - O veřejných dražbách. Vystupujeme v dražbě jako zprostředkovatel prodeje věcí svěřených do dražby.

V případech volby přímého prodeje mimo dražbu, zastupujeme prodávajícího v obchodním řízení s kupujícím


Co nabízíme jako zprostředkovatel ?

Klientele, která se rozhodne finančně zhodnotit své sbírky nabízíme odborné posouzení a ohodnocení nabídnutých komodit, seznámení se situací na současném trhu a nabídnout nejlepší možnou variantu prodeje v konkrétních případech.


Jakým způsobem jsme na obchodě zainteresováni ?

Smluvně sjednáváme %-ální odměnu pouze za uskutečněný obchod, proto bude i naším zájmem Vaše finanční spokojenost jako prodávajícího nebo kupujícího.


Jaké typy aukcí zabezpečujeme ?

Aukce jsou prováděny formami korespondenčními, e-aukcemi a sálovými. Typ aukce bude vždy uveden v "Aukční/Dražební vyhlášce", která je vydána k dané aukci jako součást nabídkového katalogu


Kde najdu dražené položky ?

Ke každé aukci je vydávám "Aukční katalog", na našich stránkách budete vždy informováni i v jaké podobě.


Jak se můžu aukce zúčastnit ?

Vyplněním přihlášky k aukci, způsob je vždy uveden v "Aukční/Dražební vyhlášce", ta je následně potvrzena jako přijatá a Vy jste zařazeni s pořadovým číslem do aukce.


Co se děje s mými daty uvedenými v přihlášce ?

Vámi uvedená osobní data jsou využita k aukcím pořádaným fy. AN.aukce a nebudou postoupena třetí straně.


Potřebuji zodpovědět dotaz, kam se obrátit ?

Jestliže potřebujete pomoci s Vaším dotazem, neváhejte se na nás obrátit s jakoukoliv otázkou prostřednictvím našich internetových stránek.


Našel jsem chybu v aukčním katalogu. Jakým způsobem ji mám ohlásit ?

Budeme potěšeni na Vaše upozornění případných nedostatků v dokumentaci k námi konaným dražbám. Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu uvedeným na našich internetových stránkách nebo v příslušném katalogu, uveďte s případným nedostatkem vždy i číslo dražené položky


Jakým způsobem vydražím požadovanou položku ?

Zúčastnit se příslušné aukce. Formu účasti zvolit podle "Aukčí/Dražební vyhlášky", vydané vždy ke každé jednotlivé aukci jako součást "Aukčního katalogu". Položka bude vydražena nejvyšší nabídkou


Jakým způsobem jsou řazeny limity v korespondenčních aukcích ?

Došlé limity jsou v korespondenčních aukcích řazeny podle výše ceny u limitovaných položek a při shodě, následně podle data doručení


Jakým způsobem je řešeno převzetí vydražených položek ?

Při sálových aukcích se přebírají vydražené položky přímo proti zaplacení v sále. Při zasílání limitů jsou vydražené položky zasílány na adresu dražitele, dle přihlášky, českou poštou jako "dobírka"


Jaké poplatky zaplatím ?

Při sálových aukcích se platí vstup do sálu a podle "Aukční/Dražební vyhlášky", k dané aukci. Při korespondenčních aukcích se přihlašovací poplatky neplatí.

Aukční poplatky za vydražené položky činí 15% odměny pro dražebníka. Při zasílání poštou se částka navyšuje o poštovné a balné uvedené v "Aukční/Dražební vyhlášce"

Poštovné a balné neúčtujeme při zasílání limitů do tuzemska při vydražené ceně vyšší než 20.000,- Kč.

Vložte svůj text...