Dražební dokumenty

V přílohách naleznete důležité dokumenty k dražbám

Dražební řád                                                      

Přihláška do dražby s limitním lístkem